IDROTTSHALL

Stora Höga Arenas idrottshall har måtten 40x20 meter och räknas som fullmåttshall.

På dagarna bedrivs skolverksamhet i idrottshallen och på kvällstid 

bedrivs träningar, framförallt från Stenungsunds Handboll och Vallens IF.

Idrottshallen är bokningsbar även för utomstående och bokningen sker via Mötesplats Stora Höga.

I anslutning till idrottshallen finns 6 stycken omklädningsrum.